Joschi Schneeberger Quintett/ Joschi Schneeberger (bass), Aaron Wonesch (piano) Diknu Schneeberger (guitar), Martin Spitzer (guitar), Toni Mühlhofer (percussion)
© Hinrich Wulff