Anatoliy Babiychuk, Ivanna Kryzhanovska und Hanna Oleksiivna Iurchak, 2009-17
© © Anatoliy Babiychuk, Bildrecht Wien